อิสระเวิร์ลด์ออฟวอร์คราฟ,world of warcraft นี่คงเป็นความพยายาแกลเลอรี่